TZB-servis

Instalujeme pouze tepelné čerpadla vzduch/voda nebo země/voda

U tohoto čerpadla je teplo odebíráno ze vzduchu přes výparník tepelného čerpadla, jímž proudí venkovní vzduch. Výhodou tohoto zařízení jsou nízké pořizovací náklady . Základ vychází z tepelného čerpadla vzduch/vzduch, tedy klasické klimatizace. Systém je doplněn o tak zvaný hydrobox, který teplo převádí do topné vody. Nevýhodou je závislost topného faktoru na teplotě vzduchu. V dnešní době tato zařízení efektivně pracují do −15 °C, některá tepelná čerpadla až do −20 °C. Pro vytápění při nižších teplotách je do hydroboxu instalován malý elektrokotel, který tepelnému čerpadlu pomáhá dosáhnout požadované teploty vody. Doporučujeme zákazníkům, aby se soustředili u výběru čerpadla i na faktor spínání bivalentního zdroje. Bod bivalence je venkovní teplota, od které se postupně připíná záložní zdroj tepla. Do této teploty tepelné čerpadlo pokryje potřebu tepla samo s výjimkou podpory v rámci odtávaní.

Firmy provádí klamavou reklamu, a to převážně uváděním nepravdivých topných faktorů, případně uváděním topných faktorů, při kterých tepelné čerpadlo v objektu vůbec nemůže pracovat. Například firma A Vám nabízí výkon 15kW za cenu 280 tisíc korun, firma B Vám na ten stejný rodinný dům nabízí výkon 10kW za cenu 300 tisíc korun. Vše hovoří pro firmu A. Podíváme-li se blíže na parametry pro obě tepelná čerpadla, pak firma A má 15kW při parametrech A7/W35 (tj. při venkovním nasávaném vzduchu 7°C a vodě do otopného systému 35°C), kdežto firma B má 10kW při A-7/W50.

Firma B nabízí výkonnější tepelné čerpadlo než firma A, tudíž je vyšší cena opodstatněná.

Pro zákazníky je mnohem důležitější provozní topný faktor, tedy topný faktor, se kterým tepelné čerpadlo bude pracovat v průměru za celé topné období (případně rok). Provozní topný faktor je u solidních prodejců brán pro výpočet návratnosti investice. Provozní topný faktor je pro sobě odpovídající výkony a naše klimatické podmínky lepší pro tepelná čerpadla typu vzduch-voda než pro ostatní typy.

A zde jsou doporučení:

a) S velkou pozorností vysledujte parametry tepelných čerpadel pro svůj otopný systém. Nemá význam brát v úvahu to, že tepelné čerpadlo má výkon 15kW při 35°C topné vody, když budeme vytápět pomocí radiátorů při teplotě topné vody 50°C až 55°C. Výkon tepelného čerpadla je v tomto případě nižší.

b) Pro ekonomiku provozu je zapotřebí znát provozní topný faktor. Topný faktor podle normy je vztažen jen k chladícímu okruhu. V praxi to může dopadnout tak, že tepelné čerpadlo s topným faktorem 4,5 má provozní topný faktor 2,2. Tento nízký provozní topný faktor může být zapříčiněn tím, že:

  • tepelné čerpadlo má malý výkon
  • bivalentní dotop pracuje už velmi brzy (už při +5°C)
  • potřebujete topit topnou vodu na vyšší teplotu, než se předpokládalo

V současné době se pomocí školení u výrobců snažíme maximálně rozšířit naše nabídkové portfolio ,abychom byli schopni nabídnout kvalitu ve všech ohledech a vyhovět Vašim požadavkům. Na těchto stránkách to budeme průběžně aktualizovat. 

Proč se rozhodnou
pro nás