TZB-servis

Správně navržený solární systém pokrývá ve slunných dnech od jara do podzimu veškerou potřebu teplé vody. V ostatních dnech se pro dohřev nebo úplný ohřev vody automaticky spíná doplňkový zdroj (elektrické topné těleso, plynový kotel apod.). Solární systémy mohou být navíc navržené pro přitápění a sezónní ohřev bazénu.

Solární systémy ohřevu vody se kvůli podobnému vzhledu kolektorů často zaměňují za fotovoltaické systémy.

Proč pořizovat solární systém

Hlavním důvodem, proč domácnosti a organizace pořizují solární systém, je výrazná úspora energie, tj.

úspora 50 – 65 % ročních nákladů

na přípravu teplé vody. Na jejich pořízení je navíc možné získat významnou finanční dotaci.

Standardní způsoby ohřevu vody (typicky elektrický bojler, případně jiné zdroje v rámci vytápění objektu) jsou nákladné na spotřebovanou energii. Zejména cena elektřiny je vysoká a z dlouhodobého hlediska roste. Naproti tomu solární systémy ohřevu vody využívají teplo ze slunce „zdarma“. Solární systémy zcela nenahradí spotřebu energie, protože slunce není stále k dispozici, ale ve výsledku dokážou ušetřit až 65 % z celkové roční energie pro přípravu teplé vody.

Solární systém se s oblibou nasazuje hned pro několik druhů využití:

  • Příprava teplé vody (primární využití)
  • Přitápění nízkoteplotních systémů (především během jara a podzimu)
  • Ohřev bazénu

Šetrnost vůči životnímu prostředí

Využitím energie ze slunce přispívají solární systémy ke snížení emisí skleníkových plynů a spotřeby nerostných surovin. Na rozdíl od fotovoltaických systémů je i jejich likvidace mnohem snazší, méně finančně náročná a šetrná vůči přírodě. Hlavními materiály použitými pro solární systémy jsou měď, hliník a nerez. To zaručuje dlouhou životnost a po jejím vypršení i jednoduchou ekologickou likvidaci.

Vysoká úspora energie

Námi dodávané solární systémy ohřevu vody přinášejí úsporu energie ve výši až 65 % ročních nákladů na ohřev vody. Úspory lze dále zvýšit integrovaným řešením s ostatními součástmi otopného systému se společnou akumulací tepla a regulací.

Extrémně dlouhá životnost

Solární systémy se vzhledem k použití kvalitních materiálů a komponent vyznačují extrémně dlouhou životností přesahující 25 let. Životnost těchto systémů je tedy několikanásobně delší než jejich návratnost.

Cenově příznivé podmínky

Plná integrace solárního systému do vytápěcího systému

Solární systém často kombinujeme s tepelným čerpadlem, případně dalším zdrojem s výměníkem do jednoho komplexního vysoce úsporného řešení, kterého nelze docílit oddělenými systémy ohřevu vody a vytápění.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Proč solární systém od nás?

Zákazníci na našich solárních systémech a jejich dodávce oceňují zejména:

Druhy solárních systémů ohřevu vody

Solární systém obsahuje několik základních komponent: solární kolektory (umístěné na střeše, případně na stěně nebo na zemní konstrukci), potrubí s teplonosnou kapalinou, oběhové čerpadlo a zásobník teplé vody (nebo akumulační nádrž).

Solární kolektory se vyrábí ve dvou provedeních:

1. Ploché kolektory (svislé nebo vodorovné)

Jsou nejběžněji využívaným typem kolektorů s výborným poměrem výkon/cena.

2. Trubicové kolektory

Vyznačují se vysokou účinností za extrémních podmínek, zejména při potřebě ohřevu média na vysokou teplotu, při nízkých venkovních teplotách, při nízké intenzitě slunečního záření nebo při nízkém úhlu dopadajícího slunečního záření.

Fotovoltaické systémy

Fotovoltaické systémy jsou často zaměňovány se solárními systémy ohřevu vody (termickými systémy). Solární termický systém ohřevu vody přeměňuje energii získanou ze slunce přímo na teplo.

Fotovoltaický systém přeměňuje energii získanou ze slunce na elektrickou energii. Obvykle se fotovoltaický systém využívá pro dodávky elektřiny pro vlastní spotřebu domu nebo pro dodávku elektřiny do sítě. Pro ohřev vody v zásobníku teplé vody se také s výhodou využívá přebytků výroby elektřiny. Na našem trhu se nabízejí také fotovoltaické systémy určené pouze pro přímý ohřev vody v zásobníku teplé vody. Při rozhodování o výběru systému vždy doporučujeme porovnávat systémy o stejném výkonu. Kromě ceny a životnosti jednotlivých systémů může být při rozhodování důležitá plocha, kterou daný systém na střeše zabírá. Fotovoltaický systém o stejném výkonu zabere na střeše několikanásobně větší plochu než termický systém, protože účinnost fotovoltaických panelů je několikanásobně nižší než účinnost solárních termických kolektorů.

Na kolik přijde solární systém ohřevu vody a s čím vším je potřeba počítat?

Vždy záleží na konkrétní instalaci. Samozřejmě lze nainstalovat samostatný solární systém pro ohřev vody a přesně spočítat náklady na jeho pořízení. Stále častěji je ale solární systém součástí komplexně pojatého vytápěcího systému, založeného na velké kombinované akumulační nádrži pro topení i přípravu teplé vody. Tuto nádrž pak společně ohřívá nejenom solární systém, ale i tepelné čerpadlo nebo krbová vložka, případně jiný zdroj tepla. To s sebou samozřejmě přináší výhodu využití tepla z více zdrojů. Investice do solárního systému je pak pochopitelně výrazně nižší, protože solární systém ohřívá vodu v nádrži, která je nainstalována společně pro využití tepla z krbové teplovodní vložky nebo tepelného čerpadla. Stejně tak regulace pro tyto zdroje v sobě obvykle také zahrnuje možnost řídit solární systém, takže není nutno kupovat solární regulaci navíc, a celý systém se společnou regulací tak vykazuje vyšší celkovou účinnost. Nejen, že solární systém ohřívá vodu zdarma, ale v létě také šetří životnost Vašeho tepelného čerpadla, které pro přípravu teplé vody často ani nemusí spínat.

Celkové náklady lze významně snížit využitím akčních nabídek a některých dotačních programů, které jsou v současné době k dispozici. Z tohoto důvodu doporučujeme celý systém poptat a nechat si poradit. Výsledná cena pořízení solárního systému pro rodinné domy se typicky pohybuje mezi třiceti až sto tisíci korun a případ od případu se velmi liší.